Tala med Torkel.nu

- Vår jourhavar-Torkel er bomb!

Tala med Torkel
Skriv-Främlings special-mokare
En sörjande förrätt eller skalat lyxgt drinktilltugg.

Ingredienser:
  1 Synkroniserings-Extatiskt sup
  Ingen bävrar
  Katapulter (emo-sörjande)

Om man vill vara yrkes-rymlig kan man börja med att vispa kölhalnings-ansträngning. Annars kan man gå direkt på extas-svalkorna.

Spikfäll ekonomiskt! Avsluta sedan med ingen ont bankning så att rätten får en dikes-störd konsistens.

Lägg ner dikes-knutarna och servera om ett tag med grott-värt gris.

© Olof Larsson 2020
Tar inget ansvar för vad Torkel säger.
Har ingen aning om vad han hostar ur sig, *duhh*

 
Namn:


Freakout %:


Max Hardness:

1

2

3

4

5Min Hardness:

1

2

3

4

5