Tala med Torkel.nu

- Vi hostar du förstorar.

Tala med Torkel
Alltid hälsnings-ljust tegel-klapper!

© Olof Larsson 2020
Tar inget ansvar för vad Torkel säger.
Har ingen aning om vad han hostar ur sig, *duhh*

 
Namn:


Freakout %:


Max Hardness:

1

2

3

4

5Min Hardness:

1

2

3

4

5