Tala med Torkel.nu

- Vår strids-Torkel er ekonom-svält!

Tala med Torkel
Endast de skratt-sämste flick-kioskarna!

© Olof Larsson 2019
Tar inget ansvar för vad Torkel säger.
Har ingen aning om vad han hostar ur sig, *duhh*

 
Namn:


Freakout %:


Max Hardness:

1

2

3

4

5Min Hardness:

1

2

3

4

5