Tala med Torkel.nu

- Alltid rums-parasiterande stearin!

Tala med Torkel
Var hälsad dvärg-Främling! Du är spansk och snett välkommen.

© Olof Larsson 2020
Tar inget ansvar för vad Torkel säger.
Har ingen aning om vad han hostar ur sig, *duhh*

 
Namn:


Freakout %:


Max Hardness:

1

2

3

4

5Min Hardness:

1

2

3

4

5